Gall's visit to the Netherlands

Als derde auteur heb ik mogen bijdragen aan een interessante publicatie in de Journal of the History of the Neurosciences. Samen met Douwe Draaisma (bekend van zijn prachtige boeken over het geheugen) en Paul Eling heb ik mijn artikel uit 1995 over het bezoek van frenoloog Franz Joseph Gall aan Nederland omgewerkt tot een Engelstalig stuk. Alle credits hiervoor gaan trouwens naar Douwe en Paul die mijn oorspronkelijke artikel hebben vertaald en drastisch uitgebreid.

Als student Psychologie aan de RUG was Douwe Draaisma mijn scriptiebegeleider en daarvoor had ik al bij hem een artikel geschreven voor vaktijdschrift De Psycholoog, genaamd 'Franz Joseph Gall in Nederland'. Plannen om hier een Engelstalige publicatie van te maken dateren al van eind jaren negentig, maar pas nu is het artikel er gekomen - met dank aan de vastberadenheid van Paul Eling, die het project weer oppakte.

Voor de geïnteresseerden hier een korte samenvatting:

Gall's Visit to The Netherlands Journal of the History of the Neurosciences: Basic and Clinical Perspectives, Vol. 20, 2011. Paul Eling, Douwe Draaisma & Matthijs Conradi.